zavřít

příběh paní Ivety

Věk: 42 let
Vzdělání: základní
Diagnóza: smíšená úzkostně depresivní porucha, emočně nestabilní porucha osobnosti, posttraumatická stresová porucha

Narodila se rodičům, kteří nadměrně požívali alkoholické nápoje a nedokázali se o ni a jejího o rok staršího bratra postarat. Obě děti tak vychovávali prarodiče, které považovala za své rodiče. To, že se nejedná o její biologické rodiče, zjistila až v sedmi letech, kdy jí navštívila její matka. Matka se odstěhovala do Polska, víckrát ji už neviděla. Otec je občas navštívil, ale jeho návštěvy byly vzhledem k nadměrnému užívání alkoholu problematické. Oba rodiče již nežijí. S bratrem neměla dobrý vztah, v dětství měla pocit, že byl protěžován. Nestýká se s ním, nic o něm neví.

Vystudovala základní školu, učila se dva roky na prodavačku, studium na učilišti na vlastní žádost ukončila, prý měla problém s mistrovou. Od šestnácti let se živila jako dělnice.

Ve dvaceti letech se vdala. První dítě se jí narodilo v 25 letech, o dva roky později se jí narodila trojčata. Obě těhotenství byli po umělém oplodnění.

Na psychiatrii byla poprvé hospitalizována ve 32 letech. V té době jí zemřela matka, přišla o zaměstnání a měla problémy v partnerském životě. Poprvé se také pokusila o sebevraždu. Na psychiatrii byla ještě hospitalizována dle jejích slov mnohokrát. O sebevraždu se pokusila celkem třikrát.

S bývalým manželem má napjaté vztahy, na čtyři děti neplatí výživné. Děti žijí s otcem, matku navštěvují nepravidelně.

V roce 2013 začala spolupracovat s Fokusem, využívala služby chráněného bydlení a podpory samostatného bydlení do r. 2015, poté službu na vlastní žádost ukončila a odstěhovala se na faru. Spolupráce byla opětovně navázána v říjnu 2017, kdy o naše služby zažádal pan farář s tím, že klientka má četné dluhy a faře již rok neplatí nájemné. Opět jsme společně začali intenzivně pracovat a řešit její nepříznivou situaci v oblasti dluhů, bydlení a zdraví. Finanční dluhy jsou v částce nad 500 000 Kč. V srpnu 2018 byla podána žádost o insolvenci. Jedná se o dluhy na kreditních kartách, u různých úvěrových společností, u mobilních operátorů. Klientka není schopna hospodařit se svými finančními prostředky, neuváženě se zadlužuje, pořizuje si nepotřebné věci, kočky s PP, mobilní telefony, které pak nosí do zastavárny. Často nemá peníze na jídlo a na léky, tím pádem nedodržuje léčebný režim. Veškeré dohody s klientkou v rámci našich služeb selhávají (vytvoření finančního plánu, uložení peněz v hotovosti u svého klíčového pracovníka, doprovody na nákupy potravin, uložení OP, kterým je možné zabránit vyřizování dalších půjček). Nadměrně užívá léky proti bolesti, zejména Tramal, vyvinula se u ní léková závislost. V noci nemůže spát, neustále se motá a padá na zem, přes den spí a nebere pravidelně psychiatrické léky. Sebepoškozuje se pálením cigaretou nebo se řeže žiletkou. Poslední dva měsíce občasně požívá alkoholické nápoje. Doporučení lékařů nedbá.

V současné době hrozí, že jí nebude prodloužena nájemní smlouva a přijde tak o nájemní bydlení v domě s pečovatelskou službou. Sousedé si stěžují na neustálý hluk z bytu a to zejména v noci. Na základě stížností, které se opakovaly, se město rozhodlo neprodloužit nájemní smlouvu. Fokus proto uspořádal případovou konferenci, které se zúčastnili zástupci města, sociální pracovnice, klientka, stěžovatelka a zástupci Fokusu. Klientka se ke stížnostem vyjádřila, omluvila se a přislíbila, že bude dodržovat léčebný režim. Nájemní smlouva prozatím ukončena nebyla.

Z těchto důvodů požádal Fokus o omezení svéprávnosti v nakládání s finančními prostředky, v nakládání s majetkem, uzavírání smluv, v rozhodování o nutnosti psychiatrické léčby a hospitalizace. Její psychiatrická lékařka, vzhledem k diagnóze, kdy se nejedná ani o mentální retardaci, ani o demenci či jiné organické postižení CNS, ani o schizofrenní onemocnění, netrpí bipolární poruchou, s omezením svéprávnosti nesouhlasí.

Klientka sama si uvědomuje, že pokud přijde o byt, skončí na ulici, na komerční nájemní bydlení nebude mít vzhledem ke svým dluhům finanční prostředky. Přislíbila, že bude lépe spolupracovat, lékovou závislost bude řešit s odborníky. První schůzku v Advaitě, což je poradna pro gamblig a jiné závislosti již absolvovala. Vzhledem k dané situaci se lektorka domnívá, že ambulantní léčba nebude úspěšná, ústavní léčbu klientka odmítá. Soud o omezení svéprávnosti ještě neproběhl.

Zpracovala Bc. Martina Chlumecká

Terénní tým Tanvald