zavřít

Ivoš

Věk: 30 let
Vzdělání: základní
Diagnóza: specifické poruchy osobnosti

Narodil se duševně nemocné matce, která ho již jako batole odložila do ústavu. Otec je neznámý, dá se předpokládat, že šlo o nechtěné dítě, matka se nedokázala nebo nechtěla o něho starat. Vyrůstal pouze v ústavní péči. To se významně podepsalo na jeho duševní poruše, umocnilo pravděpodobné genetické předpoklady.

Školní anamnéza není známá, umí psát, zvládne jednoduché počty, špatně čte. Nemá žádné přátele, má nízké IQ, nechá se snadno zmanipulovat, do práce nikdy nechodil. Trpí projevy své nemoci, jako je např. nadměrná citlivost vůči své osobě, vztahovačné představy, silné emoce a impulsy, které neumí zvládnout (hněv, agrese), překrucování skutečnosti…

Velmi pozitivní je jeho motivace, aby nezůstal ve zdravotnickém zařízení, má zájem samostatně bydlet, najít si kamaráda a rád by i kamarádku. Je si však vědom, že sám rodinu, kterou nikdy nepoznal, ale touží po ní, nezaloží. Překonává tak mnoho překážek a dá se říci, že má pevnou vůli, vytrvalost.

Spolupráce s Fokusem začala již v r. 2011, kdy po propuštění z psychiatrické nemocnice začal bydlet v městském bytě a po dohodě s opatrovníkem vstoupil do služby sociálně aktivizační služby. Spolupráce byla velmi krátká. Bydlení v městském bytě nezvládl, vrátil se zpět na psychiatrické oddělení. Na větší samostatnost nebyl ještě připraven.

Další proces spolupráce začal v r. 2014 a trvá dodnes. V rámci služby podpora samostatného bydlení se učil žít ve cvičném bytě, kde měl pravidelný kontakt a vedení pracovníků Fokusu. Důležitá byla spolupráce s lékaři a opatrovníkem.Využíval také služby sociálně terapeutické dílny, kde se učil dovednostem jako je sepsání nákupu, vaření, s asistentkou pekl také vánoční cukroví. Pracoval na řadě dovedností potřebných k péči o domácnost, hospodaření s penězi, komunikaci s lidmi apod. Ve cvičném bytě vyvolával hádky, choval se hlučně, překrucoval situace. To spolubydlícím na jeho chování vadilo a docházelo k častým konfliktům. Intenzivní práce, velmi dobrá spolupráce pracovníků Fokusu, opatrovníka, který byl v úzkém kontaktu s ambulantním psychiatrem, vedla k dobrému ukotvení. Spolupráce představovala především vzájemnou informovanost o aktuální situaci, a jaké jsou potřeby, na společných schůzkách se hledalo řešení. Důležitým prvkem byla a stále je důslednost dodržování domluveného postupu a pravidel. Nezbytnou potřebou bylo najít vhodné bydlení, což se podařilo.

Dnes žije Ivoš v domě s romskou komunitou, kde odpadly stížnosti spolubydlících. Formou krátkodobých a dlouhodobých cílů se pracuje na dovednostech spojených s chodem domácnosti, péčí o vlastní osobu, hospodaření s penězi. Tj. pravidelná hygiena, čisté oblečení, pořádek a čistota bytu, mít pořádek v osobních věcech. Umět si uvařit čaj, polévku, jednoduché jídlo. Fungují doprovody na nákup, k lékaři. Mnoho času se věnuje také chování, komunikaci, je motivován k volnočasovým aktivitám.

Výsledkem intenzivní práce je, že, pracovníky Fokusu i svého opatrovníka považuje za svoji rodinu, a obrací se na ně každý den se svými potřebami. Zvládá samostatné bydlení, relativně zapadl do společenského žití obce, je motivován vykonávat obecně prospěšné práce, které jsou jednoduché, avšak prospěšné pro něho i okolí.

Nedílnou součástí příkladu dobré praxe je spolupráce s ambulantním psychiatrem, dodržování léčebného procesu. Výsledkem spolupráce je, že Ivoš čtyři roky nebyl dlouhodobě hospitalizován, proběhly pouze 2 krátkodobé hospitalizace na jeho vlastní žádost - vždy se necítil dobře, do léčebny se jel stabilizovat

Zpracovala Bc. Bohumila Poznarová

vedoucí terénního týmu Tanvald