zavřít

Kryštof

Věk: 33
Vzdělání: vyučen
Diagnóza: paranoidní schizofrenie

Rodinná anamnéza:
Kryštof vyrůstal v úplné rodině společně se dvěma mlasšími bratry. Vlastní otec byl havířem a později se z rodiny odstěhoval. Matka, která pracovala na statku, si našla nového druha, který Kryštofa určitou dobu také vychovával. S vlastním otcem se po jeho odchodu občas stýkal. Nyní vlastní otec již nežije, protože ho přibližně před deseti lety zastřelili. Dětství prožil spokojeně, bez vážných problémů a rodiče s ním a bratry občas podnikali různé výlety.

Osobní anamnéza:
Na základní škole se Kryštof učil průměrně, nejvíce ho bavila tělesná výchova a počítání. Po ukončení základní školy se vyučil jako pekař a brigádně tak i pracoval. Vyzkoušel si zaměstnání v Crystalexu ( balení skla)  a pak pracoval na statku. V dětství navštěvoval psychiatra proto, že si hodně mluvil sám pro sebe. K psychiatrovi byl poprvé odeslán obvodním lékařem. Jeden z bratrů také navštěvoval psychiatra, Kryštof ale neví, z jakého důvodu. Ve společné domácnosti s rodiči a bratry žil až do dospělosti, do té doby, než se s jedním s bratrů nepohodl a odešel z domova. Asi tři měsíce strávil na ulici, a poté mu matka zařídila pobyt v Psychiatrické nemocnici v Horních Beřkovicích, kam ho odvezl bratr, a kde strávil rok a půl. Poté mu nemocnice začala zařizovat bydlení a spojila klienta s naší organizací.

Intervence a spolupráce s Fokusem

Výchozí stav:
Kryštof přišel do naší služby jako svéprávný člověk s paranoidní schizofrenií, v prosinci 2015, po hospitalizaci v Psychiatrické nemocnici Horní Beřkovice. Se službou se seznámil tak, že ho v psychiatrické nemocnici pravidelně navštěvovala vedoucí chráněného bydlení a pracovala s ním na možnosti propuštění. Ze začátku absolvoval v chráněném bydlení jeden zkušební pobyt, na dobu dvou dnů. Na zkušebním pobytu se seznámil s ostatními uživateli a pravidly chráněného bydlení a zapojil se do pravidelných činností. Při pobytech proběhly rozhovory o jeho současné situaci, rodinné anamnéze a sepsala se žádost o umístění do naší služby. Po měsíci jsme s klientem sepsali smlouvu o poskytnutí služeb a klient se nastěhoval.

Kryštof je uzavřený, samotářský typ člověka, který často mluví sám pro sebe. Ve společnosti ale nemá problém, ostatní ho mají rádi, vychází jim vstříc a rád ostatním pomáhá. Při vstupu do služby byl velmi nesamostatný, potřeboval doprovody na veškeré nákupy, k lékařům a do různých institucí. Nezvládal hospodaření s penězi, neměl představu o cenách. Neměl smysl pro pořádek, neuměl vařit a nedodržoval osobní hygienu. Kryštof neměl žádné zaměstnání a ve svém volném čase chodil občas plavat do bazénu. Potřeboval vysokou míru podpory téměř ve všech oblastech zmapovaných potřeb. Během pobytu mu jeho matka požádala o přidělení opatrovníka, z důvodu hospodaření s financemi.

Průběh a výsledky:
Na začátku spolupráce si Kryštof společně s klíčovou pracovnicí zvolil dlouhodobý cíl, kterým bylo udržet si bydlení ve Fokusu a několik dílčích cílů jako vyřízení dávek příspěvku na péči, změnu doručovací adresy na hmotné nouzi, hospodaření s penězi, dodržování hygieny, naučit se vařit jednoduchá jídla, udržet si dobrý zdravotní stav, chodit do práce, pečovat o domácnost a najít si zaměstnání. Ze začátku se dosahování cílů vyhodnocovalo s klíčovou pracovnicí v menších časových intervalech, většinou jednou měsíčně a postupem času, jak se klient zlepšoval v samostatnosti, se doba prodloužila na tři měsíce.

Vyřízení příspěvku na péči a změna doručovací adresy se podařila hned v prvním měsíci.

Po sestavení finančního plánu se Kryštof postupně naučil hospodařit s přidělenými penězi, nakupovat si samostatně potraviny a v současné době si dokáže z peněz i nějakou část ušetřit. Na finance je velmi opatrný a chápe jejich hodnotu.

Při vaření si dokáže dokáže si podle receptu sepsat potraviny, které je potřeba nakoupit, pouze potřebuje podporu při plánování množství surovin. Jídlo pak zvládá přichystat s podporou asistentky.

K některým lékařům, které navštěvuje častěji, dokáže již dojít sám. Komunikaci s lékaři zvládá, ale je jistější s podporou asistentky v ordinaci. Léky si nadávkuje sám, občas však lék zapomene užít.

Úklid společných prostor zvládá sám, bez připomínání, pouze má problém s udržením pořádku na pokoji.

Nejvýznamnějším cílem, který si Kryštof dokázal splnit, je bezesporu vstup do zaměstnání, za podpory agentury Rytmus. První zaměstnání absolvoval na Okresním soudě, kde začal na poloviční úvazek uklízet, nejprve za podpory asistentky z agentury Rytmus, později již samostatně a pracoval zde půl roku. Svoji práci odváděl dobře, ale vzhledem k nevhodnému chování některých zaměstnanců soudu k jeho osobě, se zdravotní stav Štěpána zhoršil. Nervozita se u něj projevovala zvýšeným třesem a i na doporučení lékaře zaměstnání ukončil. Následně začal uklízet v jiné organizaci 1× týdně, a 3× týdně v rámci naší organizace, kde pracuje do současnosti na poloviční úvazek. Do zaměstnání chodí včas, sám se budí, chodí čistý a nemá žádné problémy. Ve druhé organizaci jsou s ním také spokojeni a pracuje zde již přes rok.

Co se týče aktivity klienta, zapojuje se do veškerých aktivit probíhajících v rámci naší organizace, jezdí na různé výlety pořádané jinými institucemi, sám jezdí na kole, třeba na koupaliště.

Osobní hledisko klienta:
Klient je v naší organizaci spokojený, vidí posun ve své samostatnosti, co se týče hygieny, hospodaření s penězi a vařením. Rád pracuje a vyhovuje mu dodržování denního režimu. Zatím si nedokáže představit, že by bydlel někde sám, s menší mírou podpory. Jako důvod uvádí, že si zvykl na poskytované služby v chráněném bydlení a není si jistý, že by jednotlivé denní úkony dokázal zvládat sám.

Efektivita a prognóza:
Kryštof si v rámci Fokusu dokázal osvojit dovednosti nutné pro částečně samostatný život. Stále však potřebuje dohled a asistenci nad některými běžnými záležitostmi, ve kterých si není jistý. Předpokládáme, že veškeré dovednosti, které Kryštof získal, si udrží a bude se čím dál více osamostatňovat. Chtěli bychom ho v průběhu času motivovat pro přechod do terénní služby podpora samostatného bydlení. Při úvaze nad rozvojem aktivit a možnostmi zlepšení organizace bych ráda uvedla, že by bylo určitě přínosné, kdyby měl klient možnost vyzkoušet si, na určitý čas, samostatné bydlení s menší mírou podpory, aby měl představu o tom, zda by to zvládal nebo ne. Pro jeho přechod do služby s nižší mírou podpory je tedy nezbytné, aby měl možnost získat byt.

Zpracovala Mgr. Kateřina Čermáková

Vedoucí Chráněného bydlení Česká Lípa